Zwroty/Wymiany

WYMIANA TOWARU:
Aby dokonać wymiany towaru należy w ciągu max 14 dni od daty otrzymania zamówienia odesłać wymieniany produkt na nasz adres:

ODZIEŻ ULICZNA
ul. Polska 35a
42-400 Zawiercie

Do koperty dołączyć kartkę z informacją na jaki rozmiar/produkt towar ma być wymieniony oraz 10zł na pokrycie kosztów przesyłki powrotnej.


ZWROTY
Aby dokonać zwrotu należy:
 1. Odesłać produkt na adres: ODZIEŻ ULICZNA ul. Polska 35a 42-400 Zawiercie
 2. Dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Prosimy wypełnić wg wzoru
 3. Miejscowość, data

  Kupujący:

  ………………………….

  ………………………….

  ………………………….

  ………………………….

  Sprzedawca:

  ODZIEŻ ULICZNA

  ul. Polska 35a

  42-400 Zawiercie

  NIP 649-229-99-75

   

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży …………………….………………………….………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

  Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

  Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

  Zwrot kosztów, proszę dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………


  Z poważaniem (podpis Kupującego)

4. W przypadku zwrotu Produktu, Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych zobowiązuje się zwrócić pieniądze na podane przez Klienta konto bankowe